Dokument-ARKIV

Følgende dokumenter kan hentes i PDF-format:

   
  VæverNyt
   
  Vedtægter
  Ordensreglement
  Affaldsguide
   
  Årsregnskab
  Budget
  Generalforsamling
   
  Nøgleoplysningsskema
   
  Energirapporter:
  - boligerne
  - fælleshuset